Wat houdt ISPM-15 in    

Volgens de overheid...

Transport is wereldwijd zeer geïntensiveerd en daarbij worden in de regel houten verpakkingen ingezet. Met deze houten verpakkingen kunnen verschillende (schadelijke) organismen "meeliften" waardoor het noodzakelijk is, eisen te stellen aan de export en import van houten verpakkingen.

Om een grote verscheidenheid aan geldende maatregelen te voorkomen en dreiging van handelsbelemmeringen te vermijden heeft de IPPC (International Plant Protection Convention) aan een wereldstandaard gewerkt waarin een aantal universeel erkende maatregelen zijn opgenomen, die kunnen worden toegepast op houten verpakkingen.

 

Het resultaat hiervan is de wereldstandaard ISPM-15. Momenteel zijn een flink aantal landen deze wereldstandaard aan het implementeren. (Zie ook www.SMHV.nl )

De overheid (Plantenziektekundige Dienst) en het bedrijfsleven hebben zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het implementeren van een Nederlandse markeringssysteem. Hiervoor is de Stichting Markeren Houten Verpakkingen opgericht. Arends Houten Emballage B.V. is lid van deze stichting (ons nummer is 006 ) en heeft de licentie om houten exportverpakkingen te produceren en te kenmerken conform de nieuwe ISPM-15. De maatregelen beschreven in de ISPM-15 zijn o.a.:

 

  • Warmtebehandeling van het hout gedurende minimaal 30 minuten bij een temperatuur van 56 graden in het hart van het hout.
  • Voeren van een sluitende administratie om aan te kunnen tonen dat een houten verpakking daadwerkelijk gemaakt is met behandeld hout.
  • Kenmerken van de houten verpakking met het officiële IPPC logo zodat zichtbaar wordt dat deze is behandeld conform de ISPM-15.